www.budmet.pl

Zak??ad Produkcyjno-Us??ugowo-Handlowy

BudMet

Us??ugi budowlane

??

ul. Akademii Umiej??tno??ci 28/1
Bielsko-Bia??a
woj. ??l??skie

??

tel.:+48 33 814 72 51

??tel.??kom.: +48 512 484 049

e-mail: budmet@budmet.pl

Wsp????praca

  • firmy bran??owe: instalacje sanitarne, elektryczne
  • projektanci: architektura, projekty in??ynierskie w bran??y drogowo-mostowej